Vedtægter 2018

Beboermappe– sidst opdateret august 2018. Se hver enkelt side for opdateringsårstal. 

Beboermappen indeholder stort set alle de oplysninger du som beboer har brug for.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1     VELKOMMEN
2     ANDELSBEVIS
3     KONTAKTINFORMATION
4     VEDTÆGTER
5     HUSORDEN
6     VASKERI OG TØRRERUM
7A  OMBYGNING
7B  OMBYGNING
8     INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
9     FALDSTAMMER
10   NØGLER
11   DØRTELEFON OG NAVNESKILT
12   HUSDYRHOLD OG HUNDEGÅRD
13   FORSIKRINGER
14   LOFTRUM OG KÆLDERRUM
15   TV
16   INTERNET OG TELEFON
17   OPGANGE OG ALTANER
18   UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
19   AFFALD
20   GÅRDEN, LEGEPLADS SAMT HAVEMØBLER
21   CYKLER, KNALLERTER, MOTORCYKLER, BILER OG BARNEVOGNE
22   FREMLEJE
23   FREMGANGSMÅDE VED SALG
24   POSTKASSER
25   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER