Nyt fra bestyrelsen

Læs om bestyrelsen under kontakt.

2018

September: NyhedsbrevVarsling om reparation af kloak, Åbning af varme

AugustNyhedsbrev:  Vaskeri og booking af tider, GF 13.09.2018, Opdateret beboermappe, Kode på hjemmeside, Ekstraordinær gf (13. september)

Juli: NyhedsbrevVaskeri og booking af tider, Tørreområde og hundegård, Kloakskader, som konstateret ved rottefælderne

Juni: Nyhedsbrev: Planter i gården, ny vicevært, kloak og tv-inspektion, vedligeholdelsesplan, tak for en god arbejdsdag.

Maj: Nyhedsbrev: Ny vicevært, ny glascontainer, Varmen er lukket, Fjern afmærkninger på cykler, Arbejdsdag 20.05 kl. 11

April: Nyhedsbrev: Varmen lukkes 15. maj, Afmærkning af cykler, Punkterede ruder, Nye lamper på loft og kælder, Elektronisk rottefælde, Legepladsetablering, Arbejdsdag 2018. 

Marts: Nyhedsbrev: Opdateret beboermappe, nye lamper på loft og kælder, elektronisk rottefælde, legepladsetablering, arbejdsdag 2018.
Nye vedtægter, Referat af ordinær generalforsamling 

Februar: Nyhedsbrev: Ordinær GF 13-03-2018, Fastelavn 2018, Opdateret beboermappe, Elektronisk rottefælde

Januar: Nyhedsbrev: Ordinær GF 13-03-2018, fastelavn 11-02-2018 kl. 11.00, opdaterede vedtægter og ekstraordinær GF og elektronisk rottefælde.
Ny beboermappe: Opdatering af punkt 3, 7a., 10, 17, 19 og 23.

2017

December: Nyhedsbrev: Rensning af ventilationskanaler, Rabat i Flügger, Glædelig jul og afhentning af juletræer
November: Ekstraordinær generalforsamling 20. december 2017 kl. 17.30, se dagsorden her.
Nyhedsbrev: Generalforsamling i december, Rensning af aftrækskanaler, se opsalg her.
Samt nye priser fra Yousee pr. 01.01.2018.
Oktober: Nyhedsbrev: Varmen er tændt, Opdatering af beboermappen, Byggeprojekter.
September: Nyhedsbrev: Sommerfest, Varmen tændes og Understrygning af tag.
August: Nyhedsbrev: Omrokering i bestyrelsen, Fremleje og container. Sommerfest + frivillig arbejdsdag 30.09. Ekstra: varmen tændes, Rottesikring og gennemgang af tag.
Juli:
 Nyhedsbrev: Udskiftning i bestyrelsen, Fremleje.
Juni
:Nyhedsbrev: Modtag post fra DEAS digitalt, Fremleje.
Maj:Nyhedsbrev: Arbejdsdag 2017, Lukning af varme, Vedligeholdelsesplan2017.
April:Nyhedsbrev: Lukning af varme, Punkterede ruder, Mærkning af cykler, Generelforsamling 29. marts, Arbejdsdag d. 07 maj, Ny beboermappe, Container d. 6.-9. maj.
MartsNyhedsbrev: Generalforsamling 29. marts 2017 hos Hellas, Fastelavn, Arbejdsdag d. 07/05-17, Container
Februar: Nyhedsbrev: Generalforsamling 2017, Tørrerum VL 276, Opdatering på porten, Hovedrengøring i opgangene, Fastelavnsfest, Arbejdsdag d. 7/5-17.
Januar: Nyhedsbrev: Elektroniske vasketider, Fastelavn i foreningen, Generalforsamling, Ny håndværkerliste.

2016

December: Nyhedsbrev: Elektroniske vasketider, Indsamling af juletræer, Container første weekend i januar.
November: Nyhedsbrev: elektroniske vasketider, julehygge i foreningen 25. november, indsamling af juletræer, container.
Vasketider: vi går over til elektronisk booking fra www.damhjoernet.dk/vasketider fra den 15. dec. 2016
Oktober: Nyhedsbrev: Diverse reparationer på bygningerne. Vasketider. Nye priser på TV-pakker. Gennemgang af radiatorer. Vasketider bliver elektroniske. Afstemning om gyngestativ: der blev stort flertal for.
September:
 Nyhedsbrev: Pavoillioner til udlån. Parkering i nabogården. Rotter VL 268/270. Lukning af varmt vand 20/9. Reparationer på bygningen. Vasketider måske elektroniske. Ekstra info: varme tændes 1. oktober. Gyngestativ sætte op snarest. Murerarbejde i gården: der bliver arbejdet lørdag fra kl. 8, så vi kan nå at få alt murerarbejdet færdigt inden det dårlige vejr. De vil være hensigtsfulde og beklager generne.
August: Nyhedsbrev: Diverse reparationer på vores bygning. Loppemarked i gården. Rotter på VL 268-270
Juli:
 Rotter på Valby Langgade 268+270 – alle bedes tjekke kælderrum og vi får ekstraordinær container til skraldet weekenden den 29. juli til 31. juli.
Juli: Nyhedsbrev: Nyt betyrelsesmedlem, Ny byggerådgiver på driftsaftale, igangsættelse af diverse reparationer.
Juni: Nyhedsbrev: Ny administrator, Sommerfest, Loppemarked i gården, Nye ruder, Affald – hård plast.
Juni: Ekstra info: Yousee har lavet “Yousee Tv” og vi forsøger at få container den 24.juni.
Maj: Opdatering af beboermappen.  Beboermappen er blevet opdateret med punkterne: “indholdsfortegnelse”, 1, 3, 6, 12, 14, 18, 20, 21 og 23. Hent den her på hjemmesiden.
Maj:  Nyhedsbrev: ny port, vaskeriet, opdatering af beboermappen og arbejdsdag 2016.
April: Opslag: lukning af varme, mærkning af cykler og referat ekstraordinær GF.
April: Nyhedsbrev: Ny port, punkterede ruder, arbejdsdag og udvalg.
Marts: Nyhedsbrev: GF, havedag, ny port og vaskeriet
Februar: Nyhedsbrev: GF,  cykelpumpe, portlåsen og vaskeri. Arbejdsdagen er 7. maj kl. 11.00 i år.
Januar: Generalforsamlingen bliver den 30. marts kl. 19.00 i stedet. Stadig med spisning inden. Mere info i indkaldelsen, der uddeles til alle senere. Nyhedsbrev: generalforsamling den 31. marts, snerydning og portlåsen, fastelavnsfest den 7. februar, 1. og 5. års gennemgang af byggeprojekter.

2015

December: Har du observeret skader i forbindelse med de rystelser der har været den seneste tid, så skriv det straks til bestyrelsen og vores administrator mni@deas.dk samt damhjoernet@gmail.com sammen med billeder og beskrivelse af hvad der er sket, så vi kan reagere på det.
December: Nyhedsbrev: generalforsamling 2016, ny revisor, dårlig snerydning, suppleant stopper, portforslag.
November: Nyhedsbrev: portforslag, 1 års gennemgang af murer- og malerarbejde, vinduevaske og driftsaftale.
Oktober: Nyhedsbrev: vaskemaskine nr. 2, Yousee TV, ting på fællesarealer, forslag om ny port, vinduevask og driftsaftale.
September: Nyhedsbrev: varmen tændes 1. oktober, cykelmarkering, ventelister og lejekontrakter.
August: Nyhedsbrev: venteliste, stig-strenge, driftsaftale og lejekontrakter.
Juli: Containeren er bestilt igen – vi håber det lykkes nu. Den kommer fredag den 24. juli og weekenden over. På Valby Langgade ved nr. 264. Nyhedsbrev: venteliste, låneomlægning er overstået nu,  driftsaftale og lejekontrakter.
Juli: Ekstraordinært får vi en container den 17. juli 2015 og weekenden over. Den vil stå på Valby Langgade ved nr. 264 som altid.
Juni: Nyhedsbrev: defekte stig-strengeventiler skiftes i juni, venteliste iværksættes, lamper i opgange udskiftet, cykler afhentes, ting på fællesarealer og telt i gården.
Maj: Varmen blev lukket 15. maj 2015. Nyhedsbrev: gårddag, afhentning af cykler og ekstraordinære GF-er (om vedtægt og om omlægning af lån). Mathilde er nu næstformand i bestyrelsen.
April: Cykler mærkes og container kommer (forhåbentlig) 8. – 10. maj, læs mere her.
April:
Nyhedsbrev: gårddag den 9. maj 2015 kl. 11.00, ekstraordinær GF den 19. maj kl. 18.00, elektronisk info til andelshavere. GF ref. sendt ud på mail.
Marts: Nyhedsbrev: gårddag den 9. maj kl. 11.00,  ny suppleant i bestyrelsen, GF 2015, vandskade best.lokalet, ventiler på stigstrenge og indsamling af elektronisk information.
Marts: Nyhedsbrev:  generalforsamling den 26. marts, container i marts, punkterede ruder, festudvalg, vandskade i bestyrelseslokalet.
Januar: Nyhedsbrev: generalforsamling 2015, ting i opgange, opdatering af beboermappen.
Januar: Så prøver vi igen med container. Den skulle forhåbentlig gerne komme den 16. januar og weekenden over.

2014

December: Container kommer den 5. – 7. januar 2015 på Valby Langgade, hvis alt går vel med afspærringen denne gang.  Juletræer kan afleveres i gården til genbrug. Godt nytår!
December: Opdatering af beboermappen: se den samlede beboermappe her, senest opdateret december 2014.
December: Nyhedsbrev: indsamling af juletræer, container i januar, opdateret beboermappe, omrokering i bestyrelsen, vedligeholdelsesprojekt.
November: Se under “vedligeholdelse”.
November: Containeren kommer den 20. november på Valby Langgade og står weekenden over.
November: Der holdte en bil over vores afspærring her til formiddag, som ikke ville flytte sig og derfor kunne kommunen ikke aflevere en container som aftalt.
November: Der manglende varme i går fordi VVS’eren havde lavet en radiator, og vandet ikke var fyldt helt på anlægget igen. Vores vicevært rykkede hurtigt ud og fik det ordnet. Alle bør lufte deres radiatorer, idet der kan være luft i rørene. Særligt 3. sals lejligheder bør være OBS på dette. Du kan google dig til en vejledning, skriv fx ”radiatorluft samvirke”, så kommer der en god vejledning frem. Viceværten har gjort det centralt fra.
November: Nyhedsbrev: porten, You see, cykelparkering, punkterede ruder, container, lejlighed til salg
Oktober: Nyt om vedligeholdelse her.
Oktober: Nyhedsbrev: stigning i andelsafgift, TV-signalet, internet, cykelparkering, byggeprojekt, lejlighed til salg
September: Nyhedsbrev: stigning i andelsafgift, TV-signalet, Byggeprojektstatus, lejlighed til salg og varmen tændes
August: Nyhedsbrev: arb.dag 6. sept., TV, hul i asfalt, indbrud kld. 264, omlægning af lån, porten og vand- og varmeregnskab
Juli: Nyhedsbrev: stil ikke storskrald, yousee afventer, cykeloprydning
Juni: Husk at aflevere nøgler til brug for ombygningen.
Juni: Referat fra ekstraordinær gf den 11. juni vedr. låneomlægning kan findes her.
Juni: Nyhedsbrev: container afskaffet, næste arbejdsdag er 6. sept. kl. 10, Yousee TV, cykler, duer
Maj: Storskrald containeren bliver afhentet på fredag. Fremover vil viceværten bestille en container hver kvartal, via Københavns kommune (iht. hvad der blev besluttet på den sidste generel forsamling). Der informeres når den pågældende container vil stå til rådighed.
Maj: Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Grunden er, at vi har mulighed for at få nedsat vores eksisterende lån (der har 26 år tilbage) fra 4% fastforrentet til 3% fastforrentet. Generalforsamlingen holdes i bestyrelseslokalet den 11. juni 2014 kl. 19.00.
Maj: Der lukkes for vandet i dag i tidsrummet 9.00-15.00.
Maj: Varme lukkes 15. maj. Husk at lufte ventilerne.
Maj: Nyhedsbrev: arbejdsdag den 25. maj kl. 10.00, ny hjemmeside, oprydning
April: Bestyrelsen har oprettet en side, hvor vi samler alt information vedrørende vores vedligeholdelsesplaner i 2014, se den her på hjemmesiden.
April:
Nyhedsbrev: send din mailadr. til bestyrelsen, 25. maj kl. 10.00 er arbejdsdag, mærkning af cykler, container fjernes snarest, Tv-ombygning er vedtaget, referat af ordinær GF sendes ud snart og findes på hjemmesiden.
April: Referat fra ordinær GF: find det her
Generalforsamling: Alt, som vi skal tage stilling til på generalforsamlingen den 26. marts kl. 19.00 findes i indkaldelsen.
Referat fra ekstra GF: Find det her
Marts: Nyhedsbrev: vedtaget vedligeholdelsesprojekt, isolering af lofter og ordinær generalforsamling den 26. marts.
Februar: Alle nøgler til loftsrum er afleveret. Det viste sig, at isoleringen ikke ville have den beregnede isoleringseffekt, hvorfor bestyrelsen besluttede at stoppe projektet.
Februar: Nyhedsbrev: ekstraordinær GF 27. feb. i Hellas, isolering af lofter, TV-pakken, vaskeriet, udlejning af lejligheder, ordinær GF 26. marts.
Januar: Ekstraordinær GF den 27. februar (husk ordinær GF 2014: 26. marts)Januar: Endelig tidsplan ang. isolering af lofter. Projektet slutter 12. februar 2014.
JanuarTidsplan isolering af lofter Nyhedsbrev: isolering af lofter, ordinær GF 2014, Valby lokaludvalg, ingen rygning og skrald i opgangene, vedtægter + beboermappen

2013

December: Nyhedsbrev: vedligeholdelsesrapport, porten og vedtægter/retningslinjer. Og glædelig jul. Vedligeholdelsesrapport
November: Nyhedsbrev: vedligeholdelsesrapport, juletræssalg, varme og stormskader. Varmeinfo: juster dine ventiler.
Oktober: Nyhedsbrev: varme, skift af ventil, ryd op, luk døre og stigning på Yousee.
September: Nyhedsbrev:  varme tændes 1. okt., nyt best.medlem, udlejning, kld./loftsrum, cykler, låse og porten.
August: Nyhedsbrev:  beboerdag den 7. september, container-info og punkterede ruder.
Juli: Nyhedsbrev: nye havemøbler, vedligeholdelsesrapport, trappenedgange i gården og vaskeriet.
Juni: Nyhedsbrev: fælles grill, arbejdsdag, kloakarbejde og lys i opgange.
Maj: Nyhedsbrev: sommerlukning af varme sker 15. maj, vores vedtægter ændret, så forældrekøb positivt og 3
suppleanter til bestyrelsen er vedtaget,  status på tv-udvalg. Møde med rådgivende ingeniør ang. riste i kældere og kulde i særligt stuelejligheder, klik Rådgivende ingeniør og varme 2013.
April: Centrifuge i vaskeriet fjernes, da vi har fået ny og billigere serviceaftale med Saniva. En centrifuge kræver lovpligtigt mange servicebesøg, men med en nye vaskemaskiner burde en centrifuge ikke være nødvendig. Derfor afskaffes den. Nyhedsbrev: ekstraordinær generalforsamling, vedligeholdelses- og tilstandsrapport, rygning, rørskade, lys og arbejdsdage.
Marts: Generelforsamling den 22. april kl. 19.00 hos DEAS ved Flintholm. Vel mødt.
Februar: Nyhedsbrev: rotter, lyssensorer og internet. Københavns gasforsyning HOFOR sænker prisen med op til 12 %. Læs mere Hofor2013.
Januar: Københavns Energi har desværre varslet en varmestigning på 9% i år! Se Varmestigning2013. Nyhedsbrev: containeren, generalforsamling 2013 bliver den 22. april kl. 19.00.

2012

December: Vi har haft en termograf ude og se på nogle lejligheder, da mange er kolde og virker utætte. Læs undersøgelsen og forbedringsforslag i rapporten Termografirapport 2012. Fjernvarmerapport finder du Fjernvarmerapport 2012. Nyhedsbrev: vaskemaskiner, trappenedgange, duetætning, dræn, “hvis skaden sker”, Yousee, kontakt med viceværten. Der kommer låse på storskraldscontaineren. Monteringen af de nye låse vil ske onsdag 5. december 2012. Der vil ikke komme nye nøgler til andelshaverne da det vil være samme nøgle som benyttes til opgangsdørene. Vi henstiller til at alle husker at låse efter sig.
November: Der opstår ofte tvivl hos andelshavere, hvis der sker skader i lejlighederne. Læs beboermappens punkt 8 og vedtægterne. Se vejledning, som bestyrelsen har udarbejdet “hvis skaden sker” Skader.
Juli: I uge 35, 2012 vil træet i gården blive fældet og skåret op hvorefter der vil blive udført rodfræsning. Træet er desværre angrebet af råd, hvilket på sigt vil gøre stammen svag, hvorefter der kan opstå farlige situationer da træet kan risikere at vælte under blæsevejr.
Maj: 1 års gennemgang på byggeprojektet med vandrør og faldstammer. Har du ting, som du gerne vil påpege i den forbindelse, skal du smide en seddel ned i bestyrelseslokalet eller sende en mail til damhjoernet@gmail.com senest den 23. maj kl. 10.00. Husk arbejdsdag den 26. maj.
April: Vores kældernedgange i gården er i stykker og de smulrer. Derfor påbegyndes større arbejder på reparation i uge 19 (7 maj), og det forventes at tage omkring 1 måned. Alle beboere opfordres til at flytte cykler osv. inden arbejderne påbegyndes.
Marts: Bestyrelsen kan med glæde oplyse, at der vil blive afholdt beboerdag: lørdag den 26. maj og lørdag den 1. september. Hermed indkaldes til generalforsamling i A/B Damhjørnet den 12. april kl. 19.00 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.  Indkaldelse og dagsorden udsendes 14 dage før. Indkomne forslag skal sendes til mailen eller afleveres i bestyrelsens postkasse 8 dage før (damhjoernet@gmail.com)
Februar: Som fortalt på sidste generalforsamling, har vi pr. 1/2 fået ny vicevært. Johnny fra Team Raccon. Se kontaktoplysninger her.

2011

Oktober: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
September: Rengøring af kælderrum Der er udført professionel rengøring og desinfektion af fælles-områderne i kældrene. HUSK! Yderligere rengøring af eget kælderrum er op til hver enkel andelshaver. Det er vigtigt at disse rengøres, af hensyn til indeklimaet og bygningens generelle tilstand. Vi har indkøbt 5 stk. affugtere. Disse cirkuleres i forskellige kældre efter behov. Når der IKKE er en affugter i dit kælderlokale, skal alle vinduer og døre i kældrene så vidt muligt stå åbne. Når der ER en Affugter i dit kælderlokale, skal alle vinduer og døre i kældrene være lukkede Rotter i affaldsrummet Der er konstateret rotter i affaldsrummet. Københavns Kommune tager hånd om dette. Arbejdsdag d. 10/9 Varme Vores nye varmecentral slår selv til, når temperaturen udenfor falder under et vist gradeantal. I kan derfor sagtens tænde for radiatorerne allerede nu. De vil kun varme, når det bliver koldt udenfor.
Juni: Nu er det tid til at få udskiftet punkterede ruder. Send en mail senest den 1. august til damhjoernet@gmail.com eller læg en seddel i bestyrelseslokalet .
April/maj: 1. juni lukkes der for varmen Information ang. ombygningen Der har været problemer med varmt vand siden udskiftning af varmeanlægget d. 14 april. Christoffersen & Knudsen har været ude hver dag for at ordne fejlen. Det er vores timer på anlægget, der ikke har været installeret korrekt. Timeren er nu slået fra, så alle bør have varmt vand over påsken. Hvis du har problemer i denne sammenhæng, så er det som altid, viceværten du skal kontakte. Så vil han sørge for at problemet løses. I uge 16 og 17 vil byggepladsen blive nedtaget. Nærmere information ang. installation af varmemålere vil følge. Hunde i gården Som vendt på Generalforsamlingen, indskærpes det at det ikke er tilladt at lufte hunde i gården. Hunde må efter foreningens vedtægter gerne medbringes i gården – men IKKE luftes. Arbejdsdag d 28/5 og 10/9 Efter ønske fra beboerne er der fastlagt to datoer for arbejdsdage. Hver andelsejer skal kun deltage i én dag, for at få sit depositum tilbagebetalt. Ønsker til aktiviteter på arbejdsdagen afleveres til bestyrelsen – enten i bestyrelseslokalet VL 276 Kld. eller på mail damhjoernet@gmail.com Havemøbler Havemøblerne står i kælderlokalet VL 276. Hvis du kan bruge dem i påsken, er du velkommen til at tage dem ud. Viceværten vil efter påsken stille dem alle frem. Skrald Husk at binde knuder på deres skraldeposer. Husk at fordele skraldet mellem containerne. Hvis containeren ikke kan lukkes pga. top tiltrækker det unødigt rotter. Husk at den store container KUN er til småt brandbart materiale, og ikke er din private storskrald. Vi betaler unødigt MEGET for at få den store container tømt, fordi vi ikke overholder disse retningslinjer.

2010

Oktober:  Vi har fået ny rådgivende ingeniørDan Ejendomme, Jesper Jensen. Han kan kontaktes på 39 46 64 59 eller jjn@dan-ejendomme.dk EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING den 20/10 2010 kl. 19.00

JuliDet er dejligt at se, at vores gårdmiljø bliver anvendt flittigt i denne sommer. Vi henstiller til, at optænding af grill ikke sker tæt på vinduer – stil istedet grill midt i gården. Vi er kede af at se, at der er brændt hul i et af vores borde, og henstiller til, at man ved brug af engangsgrill er opmærksom på en hensigtsmæssig placering ift. Materiel og græs. Det er IKKE TILLADT at have fritgående hunde med i gården! Og det er IKKE TILLADT at lufte hunde i gården! Vi synes det er ærgerligt, at de få andelshavere der ikke kan efterkomme disse enkle regler, ødelægger det for alle de hundeejere i foreningen der efterlever dem til fulde

Januar: Da vi har mange vandskader for tiden, så vil vi gøre opmærksom på: – Alle ændringer som ønskes fortaget på andelen skal godkendes af bestyrelsen 3 uger før igangsættelser af arbejder. – Alt arbejde med vandrør før ballofix skal foretages af ejendommens VVS. Dette gælder også lukning af hovedvand-ledning Bestyrelsen er i gang med at undersøge vores vandrørs tilstand, så derfor opfordrer vi til at andelshavere venter med ombygning af badeværelse og køkken til efter den kommende generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer alle til at læse beboermappen inden ændringer foretages i andelen. HUSK at emhætter ikke må tilsluttes de generelle udluftsningkanaler i loftet og at disse ikke må dækkes til.